„Razvoj usluge lični pratilac deteta u gradu Beogradu“

Inicijativa za inkluziju VelikiMali, od oktobra 2014. do juna 2015. godine,  realizije projekat „Razvoj usluge lični pratilac deteta u gradu Beogradu“, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad grada Beograda i uz finansijsku podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda.

Opšti cilj projekta je unapređenje i razvoj usluge lični pratilac deteta na teritoriji grada Beograda kroz ekonomičnije, efikasnije i konstruktivnije planiranje i obezbeđivanje usluge u odnosu na potrebe dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.

Kratak opis projekta

Projekat, kroz direktan rad sa ličnim pratiocima i porodicama dece sa smetnjama u razvoju za koju je obezbeđen/planiran lični pratilac, doprinosi unapređenju i razvoju usluge lični pratilac deteta na teritoriji Grada Beograda. U pripremnom periodu akcenat će biti na utvrđivanju trenutnog stanja usluge. U cilju unapređenja znanja i veština za uslugu lični pratilac deteta i unapređenja načina planiranja, praćenja i evaluacije pružene usluge, projektni tim će realizovati individualne posete i sastanke sa ličnim pratiocima, porodicama i drugim ključnim akterima za ovu uslugu.

Rezultati ovih aktivnosti bi trebalo da budu:

  • informisanje o aktuelnoj situaciji po pitanju realizacije usluge;
  • razrešenje postojećih problema i nedoumica;
  • razvijanje profesionalnih kompetencija za razumevanje osnovnih principa samostalnosti i društvene uključenosti dece sa smetnjama u razvoju;
  • usvajanje ključnih znanja i veština za pružanje usluge ličnog pratioca kroz predavanja i radionice, predstavljanje informacija, dokumentacije i instrumenata koji olakšavaju planiranje, realizaciju, praćenje i procenu uspešnosti pružene usluge (promene kod korisnika).

Za analizu/evaluaciju usluge biće korišćene informacije dobijene kroz: komunikaciju sa porodicama i ličnim pratiocima; upitnike za lične pratioce i porodice; komunikaciju sa drugim relevantnim akterima za ovu uslugu; mišljenja i izveštaje interresornih komisija, fokus grupe.

Rezultati projekta biće predstavljeni u Izveštaju sa preporukama, koji će objediniti sve podatke i informacije i dati pregled situacije po pitanju usluge lični pratilac deteta, kao i preporuke za unapređenje usluge kako bi ona doprinela pružanju odgovarajuće individualne i praktične podrške koja je detetu potrebna za zadovoljavanje ličnih i društvenih potreba u zajednici i uspostavljanju što većeg nivoa samostalnosti i društvene uključenosti.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *