Poziv za škole

Inicijativa za inkluziju VelikiMali i Grupa Most

objavljuju

Poziv školama sa teritorije Grada Pančeva za dostavljanje prijava za učešće u projektu

„Borba protiv diskriminacije dece i mladih  iz najranjivijih grupa u obrazovnom sistemu“

Inicijativa za inkluziju VelikiMali i Grupa Most započele su, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, realizaciju projekta „Borba protiv diskriminacije dece i mladih iz najranjivijih grupa u obrazovnom sistemu“.

Svi učesnici u obrazovnom i vaspitnom procesu dužni su da poštuju zabranu diskriminacije u obrazovanju i vaspitanju utvrđenu zakonom i ovim pravilnikom, te da se u obrazovnom i vaspitnom procesu uzdrže od svih akata činjenja ili nečinjenja koji mogu da dovedu do kršenja zabrane diskriminacije.

Imajući u vidu navedeno, s fokusom na prepoznavanje samih izvora diskriminacije, projekat predlaže višeslojno rešenje u borbi protiv predrasuda, neosetljivosti i netolerancije. Ciljne grupe projekta sa kojima će biti realizovane različite aktivnosti su zaposleni, roditelji i učenici i učenice iz 5 osnovnih i srednjih škola iz Pančeva i okolnih naseljenih mesta.

Aktivnosti sa ciljnim grupama projekta će trajati od aprila 2018. do novembra 2019. godine.

Prijavljivanjem na ovaj poziv škole dobijaju mogućnost da budu izabrane za učešće u projektu, a samim tim i da:

  • dobiju stručnu podršku mentora (članovi i članice Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju osnovane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) od aprila 2018. do novembra 2019. godine za:

– izradu akcionog plana za realizaciju aktivnosti za smanjenje diskriminacije u okviru projekta;

– implementaciju akcionog plana;

– harmonizaciju internih propisa škole sa antidiskriminacionim zakonskim okvirom i Pravilnikom o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 22/2016);

– razvoj programa za prevenciju diskriminacije;

– prevazilaženje izazova u obrazovanju dece iz osetljivih grupa (uključujući i podršku za kreiranje mere individualizacije i izradu IOP-a);

  • dobiju besplatno obuke akreditovane kod ZUOV-a:

– Učionica dobre volje (trajanje: dva dana – 16 bodova)

-Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan (trajanje: dva dana – 16 bodova)

-Autistični spektar, hiperaktivnost, disleksija i druge smetnje – strategije (trajanje: dva dana – 16 bodova)

  • dobiju grantove za nabavku opreme/didaktičkog materijala i realizaciju javne akcije u skladu sa Projektom u iznosu od 155.000,00 dinara
  • učestvuju u razmeni dobrih praksi
  • učestvuju u izradi preporuka za unapređenje antidiskriminacionih politika i praksi i primenu Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja, koje će biti pripremljene za Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Za učešće u projektu škole se prijavljuju u elektronskoj formi tako što dostavljaju dokumentaciju (popunjene, overene i potpisane obrasce od 1-3) koja je sastavni deo ovog konkursa.

Popunjeni formular za prijavu, zajedno sa ostalom navedenom dokumentacijom, potrebno je dostaviti elektronskim putem na adresu office@velikimali.orgnajkasnije do 30. marta 2018. godine (uključujući i 30. mart 2018. godine do 17 časova).

Više informacija možete pronaći u Pozivu za škole.

Prateći obrasci:

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *