Poziv na seminar Pravni okvir i zastupanje prava dece i odraslih sa invaliditetom u Srbiji

U okviru projekta „Stvaranje pravnog okvira i aktivnosti zastupanja za unapređenje realizacije prava dece i odraslih sa invaliditetom u Srbiji“, koji realizujemo uz podršku Delegacije Evropske Komisije u Srbiji, pozivamo Vas na seminar koji za cilj ima jačanje kapaciteta udruženja roditelja dece sa smetnjama u razvoju, organizacija osoba sa invaliditetom i svih drugih organizacija koje se bave promocijom i zaštitom prava ove populacije.

Seminar će biti realizovan kroz četiri modula:
-Modul 1 (dva dana u maju 2009): medicinski i socijalni pristup pravima i potrebama dece/odraslih sa invaliditetom, lokalni servisi podrške, sistem podrške umesto socijalne zaštite, deca/odrasli kao aktivni učesnici u društvu nasuprot pasivnim primaocima usluga
-Modul 2 (dva dana u junu 2009): pravni okvir zaštite prava dece/odraslih sa invaliditetom u Srbiji, domaći i međunarodni dokumenti, konvencije, zakonodavstvo u oblasti obrazovanja, socijalne politike, zapošljavanja; pravci reforme; pravno zastupanje i besplatna pravna pomoć
-Modul 3 (dva dana u oktobru 2009): obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju – principi i metodi inkluzivnog obrazovanja, prepreke i neophodni koraci u reformi obrazovanja u Srbiji, primeri dobre prakse, obrazovanje kao preduslov zapošljavanja i osamostaljivanja.
-Modul 4 (dva dana u novembru 2009): samozastupanje – principi, koraci, instrumenti zastupanja i samozastupanja; akciono planiranje

Učesnici/ce će proći čitav program obuke, odnosno sva četiri modula koji predstavljaju celinu seminara i po završetku će dobiti potvrde/sertifikate o učešću na seminaru. Tokom realizacije aktivnosti, učesnici/ce će biti u stalnom kontaktu sa trenerima/trenericama (različite dodatne aktivnosti, čitanje literature, planiranje akcija i sl). Po završetku sva četiri modula seminara, učesnici/ce će imati priliku da, kroz organizovanje u četiri manje grupe za samozastupanje i uz podršku trenera/ica, uradite akcione planove i realizuju četiri lokalne akcije zastupanja prava dece/odraslih sa invaliditetom. Za planiranje i realizaciju lokalnih akcija su obezbeđena sredstva.

Medologija omogućava prostor za otvorenu i produktivnu razmenu, participativnost i interaktivnost, kroz radioničarski rad (rad u manjim grupama), diskusije, predavanja i praktičnu primenu stečenog znanja.

Kriterijumi za odabir učesnika/ca seminara:

1.Aktivno učešće u radu nekog udruženja roditelja dece sa smetnjama u razvoju ili udruženja osoba sa invaliditetom (učešće u realizaciji projekata, opšte poznavanje funkcionisanja udruženja i programa); prednost će biti data roditeljima i/ili osobama sa invaliditetom u odnosu na stručnjake/kinje angažovane u udruženjima. Takođe, predstavnici ustanova neće biti uzeti u obzir za učešće na seminaru.
2.Motivacija za učešće na seminaru i mogućnosti dalje primene stečenih znanja i veština u okviru organizacije ili lokalne sredine
3.Geografska raspoređenost: planirano je da seminar pohađa oko 25 učesnika/ca, a tog broja – oko 15-oro iz Beograda i Pančeva, i oko 10-oro iz drugih gradova u Srbiji
4.Izbalansiran odnos žena i muškaraca

Svi treninzi će biti realizovani u Beogradu, a za učesnike/ce van Beograda obezbeđen je smeštaj i refundiranje putnih troškova.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete u ovom projektu, molimo Vas da popunite PRIJAVNI FORMULAR i pošaljete na email adresu office@velikimali.org do 05. maja 2009. godine (zakasnele prijave nećemo razmatrati), odgovor o učešću na seminaru ćete dobiti do 10. maja 2009. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Biljani Janjić na broj telefona 062755108.

Projekat realizujemo u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“, Pravnim fakultetom UNION i Mental Disability Rights International.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *