Organizacije civilnog društva kao ravnopravni učesnici u razvoju inkluzivnog društva u Srbiji

Inicijativa za inkluziju VelikiMali realizuje projekat Organizacije civilnog društva kao ravnopravni učesnici u razvoju inkluzivnog društva u Srbiji u partnerstvu sa italijanskom organizacijom Accaparlante iz Bolonje, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Opšti cilj projekta je dalji razvoj inkluzivnog obrazovanja u Srbiji kroz izgradju jakih i održivih profesionalnih udruženja i osoba/organizacije koje će zastupati prava dece iz osetljivih grupa (udruženja roditelje i udruženja osoba sa invaliditetom). Projekat doprinosi izgradnji kapaciteta, postavljanju standarda primene inkluzivnog obrazovanja, umrežavanju sa EU organizacijama civilnog društva u oblasti obrazovanja i uspostavljanju saradnje između domaćih organizacija i donosioca odluka na lokalnom i nacionalnom nivou.

Aktivnosti

Aktivnost 1: uvođenje EU standarda i kodeksa prakse u profesionalna udruženja koja rade u oblasti obrazovanja (umrežavanje, obuke, prilagođavanje standarda lokalnom kontekstu, prezentacije za profesionalna udruženja, konferencija za relevantne donosioce odluka o evropskim standardima i modelima prakse, štampanje publikacije);
Aktivnost 2: osnaživanje udruženja roditelja i udruženja osoba sa invaliditetom za ravnopravno učešće u procesu razvoja i obezbeđivanja lokalnih servisa (priprema kolekcije različitih oblika servisa, četiri dvodnevna treninga, štampanje publikacije)
Aktivnost 3: monitoring primene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno onih odredaba koje se tiču inkluzivnog obrazovanja, u oko 30 obrazovnih i vaspitnih ustanova u Pančevu; prezentacija italijanskog modela lokalnih servisa, izrada preporuka o mogućnostima korišćenja lokalnih resursa za primenu inkluzivnog obrazovanja;
Aktivnost 4: promotivne aktivnosti – izrada promotivnog materijala, tri javne promotivne akcije, promocija Evropke godine borbe protiv siromaštva i socijalnog isključivanja.

Projekat će biti realizovan u periodu od juna 2010. do jula 2011. godine u Srbiji.

Kroz uspostavljanje standarda kvaliteta, kodeska prakse i diversifikacije lokalnih servisa podrške radimo na unapređenju realizacije prava dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *