Okrugli sto “Život bez nasilja – za svako dete! Udruženi u zaštiti dece od nasilja!“

Okruglim stolom koji je održan u Gradskoj upravi, 31. oktobra 2017. nastavili smo realizaciju kampanje u okviru projekta Zagovaranje za primenu protokola za zaštitu dece od nasilja pod sloganom: “Život bez nasilja – za svako dete! Udruženi u zaštiti dece od nasilja!”. Kampanja je usmerena ka izradi i usvajanju međusektorskog sporazuma o saradnji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, sa posebnim naglaskom na decu iz osetljivih grupa.

Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici/ce predškolskog, osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja, Centra za socijalni rad, Gradske uprave, zdravstva, sudstva, organizacija civilnog društva i medija.

Učesnici/ce su informisani o samom projektu, o istraživanju koje je sprovedeno tokom prošle godine[1] , smernicama[2] koje su proizašle iz istraživanja i razmenili ideje i predloge o načinu izrade medjusektorskog sporazuma za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u gradu Pančevu. Tokom novembra meseca biće formirana radna grupa za izradu sporazuma, koju će činiti predstavnici/ce svih sektora.

Kampanju  za primenu protokola za zaštitu dece od nasilja  realizujemo u okviru projekta koji se sprovodi u 20 opština, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-om, uz finansijsku podršku Evropske unije.

 

Projekat je deo šireg projekta “Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske”, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije, čiji rezultat treba da bude usvajanje nove Nacionalne strategije za sprečavanje i zaštitu dece od nasilja, unapređenje Opšteg i sektorskih protokola, kao i povećanje broja opština sa uspostavljenim i potpuno operativnim lokalnim intersektorskim timovima za zaštitu dece od nasilja.

 

[1] Međusektorska saradnja na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama – analiza lokalnih sporazuma;  http://www.secons.net/files/publications/73-publication.pdf

[2] Smernice za unapređenje međusektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama; http://mapa.zadecu.org/wp-content/uploads/2017/01/Smernice-za-unapredjenje-medjusektorske-saradnje-na-zastiti-dece.pdf

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *