Obuka „Saradnja sa roditeljima – podrška inkluzivnom obrazovanju“

Inicijativa za inkluziju VelikiMali održala je dvodnevnu obuku „Saradnja sa roditeljima – podrška inkluzivnom obrazovanju“ za prosvetne savetnike i savetnice školskih uprava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Obuka je organizovana u dva termina, 04 – 05. septembra u Beogradu za školske uprave: Beograd, Novi Sad, Čačak, Valjevo, Užice, Sombor, Kragujevac, Jagodina, Zrenjanin i Požarevac i 11-12. septembra u Nišu za školske uprave: Niš, Kosovska Mitrovica, Ranilug, Kraljevo, Zaječar, Kruševac, Leskovac i Novi Pazar, a prisustvovalo joj je 39 učesnika i učesnica (trideset prosvetnih savetnika/ca, troje rukovodilaca ŠU i šest članica Grupe za socijalnu inkluziju).

Obuka je bila usmerena na unapređenje veština prosvetnih savetnika/ca za saradnju sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i pružanje podrške obrazovnim ustanovama za saradnju sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Program obuke se sastojao od tri bloka:
• dosadašnje iskustvo prosvetnih savetnika/ca u saradnji sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom;
• osnovne potrebe i brige roditelja, osnovni elementi konstruktivne komunikacije sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i analiza realnih situacija komunikacije;
• podrška obrazovnim ustanovama za uspostavljanje i razvijanje saradnje sa roditeljima kroz dva opisa obrazovne situacije učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Učesnicima i učesnicama su prikazani model saradnje sa roditeljima razvijen u Školskoj upravi Novi Sad, kao i tri lične priče: priča roditelja čiji je sin sa Daunovim sindromom upisan u prvi razred osnovne škole (Beograd), roditelja čija je ćerka koja ima smetnje u razvoju sada upisala srednju školu (Niš) i priča pedagoškog asistenta o dečaku koji je sada u završnom razredu osnovne škole. Nakon pojedinačnih priča diskutovalo se o ključnim mestima koja su dovodila do uspeha ili neuspeha u komunikaciji i došlo se do zajedničke liste najznačajnijih momenata koji treba da budu ugrađeni u komunikaciju sa roditeljem kako bi ona bila konstruktivna:

  • bezuslovno uvažavanje roditelja;
  • ukazivanje poverenja roditelju, verovati u njegove moći;
  • omogućavanje roditelju da učestvuje u procesu;
  • upoznavanje sa okolnostima u kojima porodica živi;
  • spremnost da se roditelj čuje („ne pričam ti priče“);
  • pružiti roditelju oslonce;
  • iskrenost;
  • profesionalnost;
  • operativnost.

Većina učesnika i učesnica je visoko ocenila sadržaj, primenljivost i vođenje obuke i istakla da je obuka u velikoj meri doprinela da im budu jasniji strahovi, brige i neizvesnosti prisutni kod roditelja dece sa smetnjama u razvoju vezano za njihovo obrazovanje i budućnost, kao i da bolje razumeju kako se gradi konstruktivna komunikacija sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju. Takođe, učesnici i učesnice smatraju da obuka u velikoj meri doprinosi lakšem uočavanju propusta koje napravi škola u saradnji sa roditeljima dece kojoj je potrebna dodatna podrška, ali i da nakon obuke imaju više ideje kako da podstaknu obrazovne ustanove na saradnju sa roditeljima i kako da ih upute u procedure uključivanja roditelja kao saradnika.

Kao ključne zaključke i komentare učesnika/ca ističemo da bi većoj efektivnosti u neposrednom radu prosvetnih savetnika/ca doprinela intenzivnija razmena iskustava i saradnja između školskih uprava. Iskazana je i potreba za češćim organizovanjem skupova i zajedničkih radnih sastanaka prosvetnih savetnika/ca.

Obuka je organizovana u okviru projekta „Info linija za roditelje – podrška inkluzivnom obrazovanju“ , koji realizujemo u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-om.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *