Kako možemo da vam pomognemo?

Porodice dece iz osetljivih grupa

Želimo da vas informišemo i da vam pomognemo da aktivno učestvujete u procesu planiranja podrške, realizaciji prava vašeg deteta i rešavanju konkretnih situacija.

Od nas možete dobiti informacije i savete o:

 • inkluzivnom obrazovanju;
 • razvoju deteta sa teškoćama;
 • ulozi i pravima roditelja u procesu obrazovanja deteta;
 • koracima i aktivnostima za unapređenje kvaliteta obrazovanja dece;
 • potrebnoj podršci za Vaše dete i porodicu i kako možete da je ostvarite (individualni obrazovni plan, pedagoški asistenti, lični pratioci, itd.);
 • pravima iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite;
 • korisnoj literaturi (štampanoj i elektronskoj);
 • organizacijima i instutucijama kojima takođe možete da se obratite u ostvarivanju prava Vašeg deteta;
 • ulozi interresorne komisije u planiranju podrške za dete;
 • zakonima i propisima koji podržavaju inkluzivno obrazovanje;
 • ulozi i obavezama vrtića i škola u pružanju dodatne podrške detetu;
 • drugim pitanjima iz oblasti prava dece sa teškoma u razvoju i njihovih porodica.

Besplatna pravna i stručna podrška je jedna od naših najvažnijih aktivnosti i do sada smo podržali više od 500 porodica dece iz osetljivih grupa.

Za informacije i podršku obratite nam se putem telefona 062/755 127 i mejla office@velikimali.org

Zaposleni u vaspitno - obrazovnim ustanovama

Imate pitanje, nedoumicu, izazov u praksi? Kontaktirajte nas putem telefona 062/755 127 ili nam pošaljite mejl na office@velikimali.org

Vašoj ustanovi je potrebna edukacija? Predlažemo naš akreditovani program „Planiranje podrške – pedagoški profil, individualizacija i IOP“.

Kao produkt dugogodišnjeg rada na polju inkluzivnog obrazovanja, nastao je program stručnog usavršavanja „Planiranje podrške – pedagoški profil, individualizacija i IOP“. Program je akreditovao Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2016/17 i 2017/18 godinu nalazi se pod rednim brojem 294. Program je kontinuirano akreditovan od početka školske 2009/2010 godine.


Program je koncipiran tako da doprinosi razvoju profesionalnih kompetencija za planiranje dodatne podrške i praćenje i vrednovanje napredovanja u skladu sa individualnim karakteristikama učenika, kroz timski rad i saradnju sa roditeljima. Oslanja se na potrebe zaposlenih da kvalitetno koriste nove instrumente i formulare za planiranje dodatne podrške i praćenje i vrednovanje napredovanja svojih učenika i učenica.

Tokom obuke, učesnici/e prolaze kroz kompletan proces izrade pedagoškog profila i IOP-a i to kroz primere dece iz svojih škola/vrtića, pa produkti radionica obezbeđuju sigurniju i kvalitetniju primenu u praksi. Program prilagođavamo tako što glavne teme obrađujemo kroz primere iz neposredne prakse naručioca obuke, a sadržaj, radni materijal i prilozi se prilagođavaju u odnosu na uzrast dece za čije vaspitanje i obrazovanje je odgovoran naručilac obuke.


Nakon realizovanog programa obuke postoji mogućnost dalje podrške u planiranju i praćenju primene stečenih znanja u praksi, putem telefonske ili internet komunikacije, kao i kroz posetu/sastanak u školi/vrtiću.